سامانه شناسایی هوشمند گیاهان

تصویر گیاه خود را بارگذاری نمایید. سعی کنید از تصاویر با کیفیت و بدون نور مستقیم خورشید در لنز  دوربین استفاده کنید.

شناسایی هوشمند

"ضروری" indicates required fields

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 2 MB, Max. files: 6.
    نامضروری
    لطفا ایمیل خود را به شکل درست وارد نمایید، زیرا نتیجه درخواست به همین ایمیل برای شما ارسال می شود
    هزینه هر شناسایی 5،900 تومان است