شناسایی گیاه
+ 0
تشخیص آفت
+ 0
پیشگیری و مبارزه
+ 0
آبیاری هوشمند
+ 0
🟢
دفاع
هوشمند
🟢
تشخیص
درمان
مبارزه
آبیاری
کمک خلبان

نکات مهم:

 • لطفا ایمیل خود را به شکل درست وارد نمایید، زیرا نتیجه درخواست به همین ایمیل برای شما ارسال می شود
 • تا حد امکان تصاویر با کیفیت ارسال نمایید
 • دقت این سامانه برای شناسایی هوشمند حدود 95 درصد است

شناسایی هوشمند

"ضروری" indicates required fields

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB, Max. files: 6.
  نامضروری
  لطفا ایمیل خود را به شکل درست وارد نمایید، زیرا نتیجه درخواست به همین ایمیل برای شما ارسال می شود. همچنین ممکن است ایمیل در پوشه اسپم ایمیل شما ذیخره شود. لطفا این پوشه را نیز چک کنید.
  اطلاعات شخصی شما منتشر نخواهد شد
  هزینه هر شناسایی 5،900 تومان است

  اشتراک گذاری

  SERVICES

  ABOUT AMIR FARM

  TOP STARTUPS OF STARTUP GERMANY TOUR

  1st PLACE OF THE INOTEX PITECH 2024 TEHRAN

  1st PLACE OF THE INOTEX PITECH 2024 IRAN

  1st PLACE OF THE SMART CITY EVENTS 2024

  Copyright © 2024 AMIR.FARM. All Rights Reserved.